DUPLEX merenje debljine boje & Zn

PosiTector 6000 sa sondom duplex FNDS meri pojedinačne debljine boja i slojeva cinka u sistemu dupleksnog premaza sa jednim očitavanjem.
Sistemi dupleksnog premaza koriste kombinaciju dva sistema zaštite od korozije – obično lakiranje ili nanošenje praha preko pocinkovanog čelika. Dobijena zaštita od korozije je superiornija od bilo kog sistema zaštite koji se koristi samostalno. Maksimalna ukupna debljina je do 1500um.
Dupleks merač za merenja farbe/Zn ima široku primenu za čelične krovne sisteme koji moraju biti visokog kavliteta izrade kako bi se izbegla korozija a samim tim završni sloj premaza je u tri sloja preko cink prevlake.

Standardi: ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808, ISO 19840, ISO 2063, ISO 1461, EN 13523-1, ASTM B244, ASTM B499, ASTM D1186, ASTM D1400, ASTM D7091, ASTM E376, ASTM G12, BS 3900-C5, SSPC-PA2

SKU: 94 Category: