Mikrosonde za Positector 6000

Mikrosonde za merač debljine suvog filma Positector 6000 služe za merenje debljine prevlake na malim površinama, ivicama, valjkastim povrsinama, cevima kao i mestima koja nisu dostupna za merenje standardnom sondom. Mogu biti standardne, pod uglom 90 i uglom od 45 stepeni.

SKU: 96 Category: