Leneta Printing Ink

Leneta kartoni su jedinstvene na tržištu uvek standardnog kvaliteta. Leneta crno – beli kontrasni karton se koriste za testiranje pokrivne moći premaza, koristeći velike crne i bele površine.

Leneta Printing ink kartoni dostupni su u deset različitih papira, ovi listovi pružaju različite podloge za ispitivanje kvaliteta mastila. Oni su takođe korisni za testiranje drugih premaza zbog njihovog opsega upijanja i teksture.

Category: