Leneta N2A

Leneta N2A su nelakirani crno-beli kontrasni kartoni idealni za testiranje premaza. Koriste se za spektroforometrijke analize boja kao i za vizualnu kontrolu premaza u labotratoriji i industriji.

Category: