K Automatski aplikator

RK K Automatski aplikator ima široku primenu za nanošenje boja, lakova, lepkova, tečnih štamparskih boja i mnogih drugih površinskih premaza za proizvodnju brzih, tačnih i ponovljivih uzoraka. Nanete prevlake se mogu koristiti za kontrolu kvaliteta premaza, prezentaciju, istraživanje i razvoj, vizualno poredjenje boja kao i za različita kolorimetrijska ispitivanja.

– Kontrolisana brzina i pritisak osiguravaju ponovljive rezultate.
– Prevlačenje pomoću spiralnih aplikatora i blok aplikatora
– Dostupna dva modela koja nude površine premaza do 170 x 250mm ili 325 x 250mm.

Category: