K Spiralni aplikator

K Spiralni aplikatori omogućavaju jednostavan i pozdan način nanošenja boja, štamparskih boja, lakova, lepila i drugih površinskih premaza na mnoge podloge kao što su papir, karton, plastične folije, folije, metalne pločice, staklene ploče, drvo itd. Dva ili više premaza mogu se naneti uporedno u jednom izvlačenju i samim tim omogućiti vizualno poređenje proizvoda.
Debljina mokrog filma u zavisnosti od modela može biti u opsegu od 4 do 500 mikrona.

K spiralni aplikatori su numerisane i označeni bojama.

Category: