K Lox Proofer

Najjednostavniji način nanošenja flekso mastila i drugih premaza za bilo kojoj podlozi  da bi se dobili tačni i ponovljivi dokazi koji veoma slični flekso štampanju. K Lox Proofer je osnovni alat kako za proizvođače štampe tako i za korisnike štamparskih boja. Idealni su za kontrolu kvaliteta, razvoja i prezentaciju uzoraka.

  • Veoma lako se koristi i lako čisti
  • Odlična ponovljivost
  • Izmjenjivi valjci
  • Dostupne su ručne i automatske verzije
Category: