Flexiproof 100

FlexiProof 100 je osnovni laboratorijski uredjaj za sve proizvodjače flexo boja kao za sve koji ih kasnije upotrebljavaju u proizvodnji.Idealan za testiranje u kontroli kvaliteta kako bi se osigurala konzistentnost performansi štampaskih mastila i supstrata tokom vremena. Koristi se za pravljenje uzoraka prezentacije.
– Može se koristiti za određivanje karakteristika performansi: Otpornost na habanje, otpornost na ogrebotine, fleksibilnost, trajnost, sjaj, itd.
– Štampaće se na svim standardnim komercijalnim podlogama – papir, film, folija.
– Smanjuje skupu proizvodnju otpadnog materijala, kao i reklamacije korisnika.
Standard: ISO 2834-2
Rezultati su idealni za kompjuterski colour-matching i spektrofotometrijske analize.

Category: