PosiTector UTG

    Positector UTG ultrazvučni merač debljine materijala je dizajniran da bude jednostavan za korištenje i kalibraciju kao i za merisanje očitanih vrednosti i izrade izvještaje o inspekciji.
    Sa spektrom režima merenja postoje opcije SingleEcho , Multiple Echo sa kojim možete meriti debljinu ukupnu debljinu ili debljinu materijala sa ignorisanjem debljine farbe. Grafički prikaz na displeju omogućava precizniju kontrolu u radu prilikom skeniranja izmerenih debljina

    Standardi: ASTM E 797, EN 14127, EN 15317

    SKU: 135 Category: