Taber Abrazer

Taber Abrazer koristi metodu rotirnja abrazivnih točkova i koristi za odredjivanje otpornosti na abraziju vrlo različitih materijala: čvrstih materijala, premaznih materijala, folija, plastičnih površina, tekstila, metala, gume…Taber abrazer može biti sa jednom ili dve radne jedinice u jednom kućištu. Opcija sa dva polja je naročito pogodna za uporedjenje rezultata jer su na taj način obezbedjeni jednaki uslovi ispitivanja.

Standardi: ISO 14656, ISO 24338, ISO 3537, ISO 4586-2, ISO 5470-1, ISO 7784-1, ISO 7784-2, ISO 9352, EN 13329, EN 13523-16, EN 14323, EN14327, EN14354, EN14431, EN 14688, EN 14864, EN 1504-2, EN 438-2, EN 660-2

SKU: 355 Category: