DISPERMILL disolveri Standard

    DISPERMILL su kvalitetni, pouzdani disolveri namenjeni za umešavanje tečnih materijala za završne radove u građevinarstvu kao što su: disperzija, poludisperzija, farbe itd. U zavisnoti od primene, jačine snage, potrebne količine umešavanja mogu biti laboratorijski, pilot i pogonski disolveri. Tihi visokokvalitetni motor omogućava miran rad i pri velikoj brzini.

    SKU: 58 Category: