Spektrofotometar robusni RG2

    Boja je, kao i sjaj, je svojstvo izgleda premaza, odnosno obrađene površine. S obzirom na efekat koji se postiže, boja nekog proizvoda, njeno određivanje i upoređivanje na objektivan način je od posebnog značaja, i to naročito za proizvođače premaznih materijala. Uredjaj sa kojima se vrši kontrola boja je spektrofotometar. Model RG2 je jedinstven spektrofotometar sa aluminijumskim kućištem i velikim otvorom posmatranja idealan za rad na terenu i kao i za odredjivanje spektra velikih površina

    Standardi: ISO 7724-2, ISO 7724-3, EN 12373-12, EN 13523-15,AS/NZS 1580.601.3, ASTM C 609, ASTM D 2244, ASTM E 1164, ASTM E 308, ASTM E 313, BS 8493, DIN 5033, DIN 6174

    SKU: 551 Category: