Spektrofotometar ColorLite SPH

Boja je, kao i sjaj, je svojstvo izgleda premaza, odnosno obrađene površine. Sa obzirom na efekat koji se postiže, boja nekog proizvoda, njeno određivanje i upoređivanje na objektivan način je od posebnog značaja, i to naročito za proizvođače premaznih materijala. Uredjaj sa kojima se vrši kontrola boja je COLORLITE spektrofotometar.

ColorLite spektrofotometri su jedinstveni na tržištu sa velikom preciznošću i ponovljivošću u radu. Mogu imati sondu na kablu za merenje spekra na mestima gde se nemože prići klasičnim uređajem kao i sondu otpornosti IP62 odnosno IP 67. Svakako veoma veliki izbor adaptera čini uređaj posebnim i ekonomičnim.

Standardi: ISO 7724-2, ISO 7724-3, EN 12373-12, EN 13523-15,AS/NZS 1580.601.3, ASTM C 609, ASTM D 2244, ASTM E 1164, ASTM E 308, ASTM E 313, BS 8493, DIN 5033, DIN 6174

SKU: 60 Category: