Sonde za Elkometar 456

Elkometar 456 Separate ima mogućnost zamene sondi i u zavisnosti od modela i podloge koju može podržati mogu biti za feromagnetnu podlogu F, neferomagnetnu podlogu N i kombinovanu FNF. Takodje pored standarnih sondi postoje i sonde pod uglom od 90 stepeni namenje merenju prevlake na manje pristupačna mesta.

SKU: 99 Category: