Porozimetar – merač uvučenog vazduha

    Princip rada aparature na zasniva se na registrovanju smanjenja zapremine zbijenog betona izloženog određenom pritisku. Pritisak se ostvaruje putem jednostavne vazdušne pumpe a meri manometrom. Pod pritiskom vazduha većim od atmosferskog dolazi do smanjenja zapremine betona u kalupu.
    Aparat je izbaždaren tako da sniženje nivoa vode u cevi odgovara zapremini (u %) vazduha zaostalog u betonu nakon njegovog zbijanja (vibriranja) u kalupu

    Standardi: EN 12350-7, ASTM C231, AASHTO T152

    SKU: 376 Category: