TQC Merač Sjaja

    Sjaj je svojstvo površine značajno isključivo za njen izgled, dakle bez uticaja na otpornost i mehanički izgled. Osnovni instrument za odredjivanje sjaja su reflektometri ili merači sjaja čiji se rad zasniva na merenju inteziteta reflektovane svetlosti sa površine. TQC merači sjaja su veoma pozdani i kvalitetni uredjai koji imaju primenu u oblasti bojenja, lakiranja, štampe, gradjevinskih matrijala, plastike, keramike, obrade kože…

    Standardi: ISO 7668, ISO 2813, ISO 13803, EN 13523-2, DIN 67530,AS/NZS 1580.602.2, ASTM C584, ASTM C523, ASTM D523, ASTM D1455, ASTM D2457, ASTM D4039, ASTM D4449, ASTM D5767, ASTM E430, ASTM E2387

    SKU: 40 Category: