Komora za mraz

    Definicija otpornosti na mraz i osnovni faktori uticaja podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasićenosti vodom podnese višekratno smrzavanje i odmrzavanje. Razlog destrukcije betona su unutrašnji naponi u
    kapilarama usled širenja leda, čija je zapremina za 9% veća
    od zapremine vode od koje nastaje. Dovoljno visoka otpornost betona na mraz i u ovom slučaju postiže se primenom dovoljno niskih vodocementnih faktora (primenom superplastifikatora), kao i dodavanjem aeranata betonu.

    Standardi: EN 1338, 1339, 1340, 1367-6, 13748-2, CEN/TS 12390-9 (Slab Test)

    SKU: 419 Category: