Komora za mraz

    ISO 10545-12 Određivanje otpornosti prema mrazu – Po ovoj metodi pločice se izlažu smrzavanju i otapanju u temperaturnom opsegu od -5 °C do +5 °C, najmanje 100 ciklusa. Ovo ispitivanje simulira ponašanje proizvoda u spoljašnjim klimatskim uslovima.

    Standard: UNI EN ISO 10545-12

    SKU: 543 Category: