Automatska Standard

Marka betona (MB) predstavlja meru čvrstoće betona na pritisak. Što je marka veća, to je beton kvalitetniji i može da primi veće opterećenje. Čvrstoća betona na pritisak ispituje se u laboratoriji pomoću hidrauličke prese.

UTEST presa za beton Standard su veoma jednostavne za rukovanje sa visokom ponovljivošću u radu. Presa poseduje mogućnost povezivanja dodatnog rama.

Standardi: EN 12390-3, 12390-4; BS 1881; ASTM C39

SKU: 364 Category: